Zarządzenie w sprawie podwyżki cen biletów w sezonie 2020

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w cennikach usług świadczonych w Giżyckim Centrum Kultury.

                  Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku z dnia 20.11.2019 w sprawie opłat za usługi świadczone w GCK.
Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r. Poz. 862 oraz statutu Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku.

§ 1
Ustala się cennik za usługi Giżyckiego Centrum Kultury (GCK) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Posiadanie Giżyckiej Karty Mieszkańca (GKM) upoważnia do:
a) 20% zniżki na płatne wydarzenia organizowane przez GCK
b) 20% zniżki na odpłatne zajęcia organizowane przez GCK 2. Posiadacz GKM ma pierwszeństwo przy odbiorze bezpłatnych wejściówek na wydarzenia.

§ 3
Ulg oraz zniżek obowiązujących w GCK nie można łączyć. Osoba uprawniona wybiera ulgę lub zniżkę, z której zamierza skorzystać.

§ 4
Traci moc zarządzenie nr Nr 10/2017 Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku z dnia 27.12.2017r. w sprawie opłat za usługi świadczone w GCK.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.11.2019r.

Załącznik 1 Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku z dnia 20.11.2019

Cennik usług GCK

I .WYNAJEM POMIESZCZEŃ GIŻYCKIEGO CENTRUM KULTURY (ceny brutto podane w złotych).
1. Sala widowiskowa (176 osób) – 430, 50 zł pierwsza godzina, kolejna rozpoczęta 61,50 zł
2. Wynajęcie sali widowiskowej (176 osób) z obsługą i sprzętem 1 230 zł pierwsza godzina, kolejna rozpoczęta 123 zł
3. Przedsięwzięcia organizowane przez szkoły, przedszkola do 3 godzin – 246 zł (sala widowiskowa/kameralna/nr2)
4. Sala kameralna/nr 2 (mak 50 osób) –184, 50 zł pierwsza godzina, kolejna rozpoczęta 61,50 zł 5. Wynajęcie sali kameralnej/nr 2 (mak 50 osób) z obsługą i sprzętem 615 zł pierwsza godzina, kolejna rozpoczęta 123 zł

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zastosować ulgę za wynajem pomieszczeń w granicach do 50% ustalonej stawki podstawowej.

II. WYNAJEM APARATURY NAGŁAŚNIAJĄCEJ, BARIEREK ORAZ PODESTÓW (ceny brutto podane w złotych).
1. Aparatura nagłaśniająca
– duży zestaw – moc 2 x 2,4 kw COBRA z obsługą – 2 000 zł
– mały zestaw – moc 2 x 400 kw JBL z obsługą – 700 zł Uwaga! Organizacja i koszt transportu pozostaje w gestii najemcy.
2. Barierki zabezpieczające:
– płotki zaporowe lekkie aluminiowe 20 szt. (długość 2,5 m – wysokość 1 m)
wymiary: wys. 1m, dł. 2,5 m, 25 zł za dzień
– płotki zaporowe ciężkie aluminiowe wysokie – 40 szt.:
wymiary: szer. 3 m, wys. 2 m, 20 zł za dzień
Uwaga! Organizacja i koszt transportu pozostaje w gestii najemcy.

3. Podesty sceniczne drewniane:
Podesty drewniane duże (wymiary szer. 1,3 m, dł. 2 m, wys. 14 cm – dostępność 22 sztuk) – 25 zł za szt
Podesty drewniane małe (wymiary szer. 1 m, dł. 1,5 m, wys. 28 cm – dostępność 12 sztuk) – 20 zł za szt
Uwaga! Organizacja i koszt transportu pozostaje w gestii wynajmującego.

III. CENY BILETÓW ZWIEDZANIA TWIERDZY BOYEN OD 1 KWIETNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA (ceny brutto podane w złotych).
1. Bilet zwykły 15 zł
2. Bilet ulgowy* 10 zł
3. Bilet dla posiadacza GKM (po okazaniu karty) 1 zł
4. Bilet grupowy 20 osób i więcej 8zł*/12zł
5. Karnet trzydniowy 20 zł * / 30 zł
6. Dzieci do 7 roku życia bezpłatnie

IV. W OKRESIE OD 1.01 DO 31.03 ORAZ OD 1.11 DO 31.12 WSTĘP NA TWIERDZĘ BOYEN JEST BEZPŁATNY.

V. INNE USŁUGI NA TERENIE TWIERDZY BOYEN (cenny brutto):
1. Opłata parkingowa wzdłuż muru przy Bramie Giżyckiej – 10 zł brutto
2. Wynajem terenu w Twierdzy Boyen – od 500 zł do 10 000 zł brutto
3. Wynajem klubu WAGANT – 500 zł brutto
4. Przygotowanie ogniska – 350 zł brutto

* BILET ULGOWY przysługuje:
1. Dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia za okazaniem legitymacji
2. Emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji
3. Honorowym dawcom krwi – identyfikacja krwiodawców odbywa się na podstawie legitymacji HDK i dowodu osobistego
4. Posiadaczom Karty Dużej Rodziny (po okazaniu karty)
5. Osobom niepełnosprawnym za okazaniem legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.
6. Opiekunom osób lub osób towarzyszących osobom niewidomym, osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobom niepełnosprawnym do 21. roku życia, lub w przypadku realizacji obowiązku szkolnego, do momentu ukończenia 25. roku życia.
Opiekun osoby niepełnosprawnej musi być pełnoletni. Wyjątek stanowią przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący osobom niewidomym, którzy mogą mieć co najmniej13 lat

 

plik PDF do pobrania

Comments are closed.