WARSZTAT ZBROJMISTRZA

WARSZTAT ZBROJMISTRZA – to min. stała ekspozycja związana z historyczną funkcją obiektu, przedstawiająca wyposażenie kuźni kowalskiej. W pozostałej części budynku prezentowane są wystawy czasowe. Na placu przed warsztatem podziwiać można 3 repliki dział artyleryjskich.


KUŹNIA RZEMIOSŁA I SZTUKI

Pod dachem Warsztatu Zbrojmistrza realizowany jest projekt „Kuźni rzemiosła i sztuki”. Jest to cykl wydarzeń o charakterze artystycznym, który twórcom daje możliwość zaprezentowania oraz rozwijania różnorodnych talentów i umiejętności, widzom z kolei – podziwiania powstałych prac. “Kuźnia rzemiosła i sztuki” nie ma żadnych tematycznych ograniczeń, w swoim założeniu ma być przestrzenią spotkań z kulturą i sztuką zarówno w postaci wystaw, recitali, koncertów, warsztatów jak i wszelkich innych przejawów działalności artystyczno – rzemieślniczej. Spotkania w ramach „Kuźni rzemiosła i sztuki” odbywają się regularnie od września 2018 roku, kiedy to miało miejsce oficjalne otwarcie odrestaurowanego budynku Warsztatu Zbrojmistrza.

Do tej pory pod dachem “Kuźni…” miały miejsce następujące wydarzenia:

-wystawa “Ćwierć wieku rylcem po stali” – prace Przemysława Krajewskiego,


-wystawa “Chorwacki Zadar cząstką polskiej historii ” (Wystawa powstała w ramach projektu zrealizowanego przez Chorwacką Wspólnotę Turystyczną we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Zadarze oraz Muzeum Archeologicznym w Krakowie.),


-prelekcje historyczne “Mazury i Niepodległa 1914-1920”,


-wernisaż prac Kasi Waraksy oraz mini-recital,


-wystawa “Pomniki I Wojny Światowej we Francji”,


-wernisaż konkursu plastycznego “Nasza Mała Ojczyzna”,


-wystawa ,,Piwo i browary w Prusach Wschodnich dawniej i dzisiaj”,


-warsztaty “Mazurskie spotkania z kowalstwem”,


-wernisaż malarstwa Janiny Knap “Legendy mazurskie” oraz koncert Masovia Jazz Quintet.

https://www.facebook.com/twierdzaboyen.twierdz/videos/407463030028157/


-wernisaż malarstwa Danuty Sewruk i Dietera Lubczyka oraz koncert Jakuba Kokochy i Andrzeja Zubkowicza.


-wernisaż prac Giżyckiej Amatorskiej Grupy Artystycznej oraz koncert Wojtka Jankuńca.


-wernisaż malarstwa Waldemara Mitrowskiego oraz koncert Krzysztofa Ścierańskiego.


-tryptyk artystyczny autorstwa Krystyny Janik.


-wernisaż malarstwa oraz koncert piosenki śpiewanej Jerzego Stachury.


-wernisaż wystawy Giżyckiej Grupy Fotograficznej oraz koncert Mariusza Sikorskiego i Artura Romanka.


-wystawa fotografii Wojciecha Moskwy „Sansara Nepal”.


-wystawa pocztówek „Pozdrowienia z Prus Wschodnich”


– wystawa malarstwa Danuty Sewruk „Prusy Wschodnie malowane w oknach”.


-wystawa Fridy Loren „Akwarele”.


W ramach „Kuźni rzemiosła i sztuki”  regularnie odbywają się różnorodne warsztaty rękodzielnicze, realizowane dla szkół oraz grup zorganizowanych, oraz okazjonalne warsztaty świąteczne, min. bożonarodzeniowe, wielkanocne, Chata Św. Mikołaja.


Warsztat Zbrojmistrza został dofinansowany w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.