TRASY ROWEROWE

Dostępne wersje językowe:                 

W okresie jesienno – zimowym bramy amfiteatru są otwarte dla użytkowników ścieżki rowerowej od 8:00 do 19:00.

Trasa rowerowo – piesza powstała w ramach projektu „Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Rosja-Polska 2014-2020.
Beneficjent projektu – Gmina Miejska Giżycko utworzył łącznie 5628m ścieżek rowerowych i spacerowych wokół Twierdzy Boyen i jej okolic, z czego 3729m to trasa rowerowa i spacerowa, a 1899m – to trasa dla rowerów górskich (MTB). Trasa rowerowo-piesza w Giżycku ma drogę gruntową, która wtapia się w naturalne walory krajobrazu.

Cała trasa zostanie włączona do trasy rowerowej tzw. „Mazurskiej Pętli Rowerowej”.
Trasa rowerowo-piesza w Giżycku ma drogę gruntową, która wtapia się w naturalne walory krajobrazu.
Partner projektu – Administracja Rejonu Miasta Sovietsk stworzy 3,93 km trasy rowerowej i pieszej w parku wokół miejskiego jeziora wraz z dodatkowym wyposażeniem infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej.


Niniejsza publikacja została opracowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
Za jej treść odpowiedzialność ponosi wyłącznie Gmina Miejska Giżycko i w żadnym wypadku nie może być ona traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.”

The sole responsibility for the content of this publication lies with the Municipality of Giżycko and can under no circumstances be regarded as an official position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020.