„Noworoczne Bel Canto” – zmiana terminu koncertuInformujemy, że z przyczyn niezależnych od Szkoły, Koncert Arii i Pieśni „Noworoczne Bel Canto” zostaje przełożony.
Koncert odbędzie się w drugiej połowie lutego.