„Biblia w sztuce” – w sierpniu w Stajni z Wozownią

„Biblia w sztuce” to kolejna nowa wystawa ze zbiorów Mazurskiej Fundacji Sztuki ART PROGRESS, którą prezentujemy w Stajni z Wozownią w sierpniu. Na wystawę składają się grafiki religijne w formie drzeworytów, litografii i serigrafii. Są to dzieła dziewięciu wybitnych twórców od XVI do XX w., ilustrujące cykle biblijne Starego i Nowego Testamentu. Wystawa pokazuje dwa podejścia do ilustracji religijnej – tradycyjne i nowoczesne. Nurt tradycyjny ilustracji biblijnej prezentowali Albrecht Durer, Rembrandt van Rijn, Gottfried Engelmann oraz Gustav Dore. Artystami XX w., wykonującymi ilustracje biblijne w sposób niekonwencjonalny są: Marc Chagall, Salvador Dali, Otto Dix, Oscar Kokoschka oraz Andrzej Strumiłło.

 

Comments are closed.