KUŹNIA RZEMIOSŁA I SZTUKI

“Kuźnia rzemiosła i sztuki Twierdzy Boyen” to cykl wydarzeń o charakterze artystycznym, który twórcom daje możliwość zaprezentowania oraz rozwijania różnorodnych talentów i umiejętności, widzom z kolei – podziwiania powstałych prac. “Kuźnia rzemiosła i sztuki” nie ma żadnych tematycznych ograniczeń, w swoim założeniu ma być przestrzenią spotkań z kulturą i sztuką zarówno w postaci wystaw, recitali, koncertów, warsztatów jak i wszelkich innych przejawów działalności artystyczno – rzemieślniczej. Spotkania w ramach „Kuźni rzemiosła i sztuki” odbywają się w Warsztacie Zbrojmistrza, którego oficjalne otwarcie po odrestaurowaniu miało miejsce 4 września 2018 roku.

Do tej pory pod dachem “Kuźni…” miały miejsce następujące wydarzenia:

-wystawa “Ćwierć wieku rylcem po stali” – prace Przemysława Krajewskiego,

-wystawa “Chorwacki Zadar cząstką polskiej historii ” (Wystawa powstała w ramach projektu zrealizowanego przez Chorwacką Wspólnotę Turystyczną we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Zadarze oraz Muzeum Archeologicznym w Krakowie.),

-prelekcje historyczne “Mazury i Niepodległa 1914-1920”,

-wernisaż prac Kasi Waraksy oraz mini-recital,

-wystawa “Pomniki I Wojny Światowej we Francji”,

-wernisaż konkursu plastycznego “Nasza Mała Ojczyzna”,

-wystawa ,,Piwo i browary w Prusach Wschodnich dawniej i dzisiaj”,

-warsztaty “Mazurskie spotkania z kowalstwem”,

-wernisaż malarstwa Janiny Knap “Legendy mazurskie” oraz koncert Masovia Jazz Quintet.

https://www.facebook.com/twierdzaboyen.twierdz/videos/407463030028157/

 

-wernisaż malarstwa Danuty Sewruk i Dietera Lubczyka oraz koncert Jakuba Kokochy i Andrzeja Zubkowicza.

 

-wernisaż prac Giżyckiej Amatorskiej Grupy Artystycznej oraz koncert Wojtka Jankuńca.

-wernisaż malarstwa Waldemara Mitrowskiego oraz koncert Krzysztofa Ścierańskiego.

-tryptyk artystyczny autorstwa Krystyny Janik.

-wernisaż malarstwa oraz koncert piosenki śpiewanej Jerzego Stachury.

-wernisaż wystawy Giżyckiej Grupy Fotograficznej oraz koncert Mariusza Sikorskiego i Artura Romanka.

W ramach „Kuźni rzemiosła i sztuki”  regularnie odbywają się różnorodne warsztaty rękodzielnicze.