Informacje dla użytkowników ścieżki rowerowej
Informujemy, że w okresie jesienno – zimowym bramy amfiteatru są otwarte dla użytkowników ścieżki rowerowej od 8:00 do 19:00.