Zmiana w kwestii wejść na Twierdzę Boyen w sezonie zimowym

Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku z dnia 14.10.2020r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez GCK, wprowadza zmianę w kwestii wejść na Twierdzę Boyen w sezonie zimowym (1 listopada – 31 marca).

Poniżej treść zarządzenia:

Zarządzenie Nr 6/2020
Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku
z dnia 14.10.2020r.
w sprawie opłat za usługi świadczone w GCK.

Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r. Poz. 862 oraz statutu Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku.

§ 1
1. Ustala się cennik za usługi Giżyckiego Centrum Kultury (GCK) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wszystkie ceny są podane w wartościach brutto.

§ 2
1. Posiadanie Giżyckiej Karty Mieszkańca (GKM) upoważnia do:

a) 20% zniżki na płatne wydarzenia organizowane przez GCK
b) 20% zniżki na odpłatne zajęcia organizowane przez GCK
c) zakupu biletu ulgowego na seanse w kinie Nowa Fala

2. Posiadacz GKM ma pierwszeństwo przy odbiorze bezpłatnych wejściówek na wydarzenia.

§ 3
Ulg oraz zniżek obowiązujących w GCK nie można łączyć. Osoba uprawniona wybiera ulgę lub zniżkę, z której zamierza skorzystać.

§ 4
Traci moc zarządzenie nr Nr 1/2020 Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku z dnia 2.01.2020r. w sprawie zmiany opłat za usługi świadczone w GCK.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14.10.2020r.

Załącznik 1 Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku z dnia 14.10.2020r.
CENNIK USŁUG GIŻYCKIEGO CENTRUM KULTURY

I .WYNAJEM POMIESZCZEŃ

1. Sala widowiskowa (176 osób) – 430, 50 zł pierwsza godzina, kolejna rozpoczęta 61,50 zł
2. Wynajęcie sali widowiskowej (176 osób) z obsługą i sprzętem 1 230 zł pierwsza godzina, kolejna rozpoczęta 123 zł
3. Przedsięwzięcia organizowane przez szkoły, przedszkola do 3 godzin – 246 zł (sala widowiskowa/kameralna/nr2)
4. Sala kameralna/nr 2 (mak 50 osób) –184, 50 zł pierwsza godzina, kolejna rozpoczęta 61,50 zł
5. Wynajęcie sali kameralnej/nr 2 (mak 50 osób) z obsługą i sprzętem 615 zł pierwsza godzina, kolejna rozpoczęta 123 zł

II. WYNAJEM APARATURY NAGŁAŚNIAJĄCEJ

1. Aparatura nagłaśniająca

– duży zestaw – moc 2 x 2,4 kw COBRA z obsługą – 2 000 zł
– mały zestaw – moc 2 x 400 kw JBL z obsługą – 700 zł
Uwaga! Organizacja i koszt transportu pozostaje w gestii najemcy.

III. CENY BILETÓW ZWIEDZANIA TWIERDZY BOYEN OD 1 KWIETNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA (sezon letni)

1. Bilet zwykły 15 zł
2. Bilet ulgowy* 10 zł
3. Bilet dla posiadacza GKM (po okazaniu karty) 1 zł
4. Bilet grupowy 20 osób i więcej 8zł*/12zł
5. Karnet trzydniowy 20 zł * / 30 zł
6. Dzieci do 7 roku życia bezpłatnie

IV. CENY BILETÓW ZWIEDZANIA TWIERDZY BOYEN OD 01 LISTOPADA DO 31 MARCA ( sezon zimowy )

1. Bilet zwykły 10 zł
2. Bilet ulgowy 8 zł
3. Bilet dla posiadacza GKM (po okazaniu karty) 1 zł
4. Dzieci do 7 roku życia bezpłatnie

V. INNE USŁUGI NA TERENIE TWIERDZY BOYEN

1. Opłata parkingowa wzdłuż muru przy Bramie Giżyckiej – 10 zł
2. Wynajem terenu w Twierdzy Boyen – od 500 zł do 10 000 zł
3. Wynajem klubu WAGANT 200 zł – 500 zł
4. Przygotowanie ogniska 200 zł – 350 zł

* BILET ULGOWY przysługuje:
1. Dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia za okazaniem legitymacji
2. Emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji
3. Honorowym dawcom krwi – identyfikacja krwiodawców odbywa się na podstawie legitymacji HDK i dowodu osobistego
4. Posiadaczom Karty Dużej Rodziny (po okazaniu karty)
5. Osobom niepełnosprawnym za okazaniem legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.
6. Opiekunom osób lub osób towarzyszących osobom niewidomym, osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobom niepełnosprawnym do 21. roku życia, lub w przypadku realizacji obowiązku szkolnego, do momentu ukończenia 25. roku życia. Opiekun osoby niepełnosprawnej musi być pełnoletni. Wyjątek stanowią przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący osobom niewidomym, którzy mogą mieć co najmniej13 lat.

Comments are closed.