Zarządzenie Dyrektora GCK w sprawie cennika usług świadczonych przez Giżyckie Centrum Kultury

Publikujemy Zarządzenie Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury dotyczące cennika usług świadczonych przez GCK i zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.