Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na sprzedaż lodów/gofrów/napojówGiżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na prowadzenie działalności z przeznaczeniem na sprzedaż: lodów, gofrów, napojów gorących (kawa,herbata) na terenie Twierdzy Boyen, na sezon letni 2024r.
Szczegóły na stronie:
https://gck.gizycko.pl/zapytania-ofertowe/