Otwieramy obiekty ekspozycyjne Twierdzy Boyen

Od 6 maja, na trasach Twierdzy Boyen, możliwe będzie zwiedzanie obiektów ekspozycyjnych.
Do wymogów bezpieczeństwa (nakaz zakrywania ust i nosa, obowiązek noszenia rękawiczek, zachowanie dystansu min. 2 m) dochodzą jeszcze limity osób przebywających jednocześnie na terenie danego obiektu.
Liczba osób zwiedzających na jednym obiekcie nie może przekraczać:
-Galeria w Koszarowcu „Miecz” – 25 osób
-Stajnia z Wozownią – 20 osób
-Warsztat Zbrojmistrza – 9 osób
-Laboratorium prochowe – 14 osób

Zapraszamy do zwiedzania Twierdzy Boyen.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Twierdzy Boyen prosimy o przestrzeganie wytycznych.

 

Comments are closed.