Godziny pracy Twierdzy w lutym

W lutym kasa biletowa Twierdzy Boyen otwarta jest w godzinach 9.00 – 15.00. Zwiedzanie do godz. 16.00.
Zapraszamy!