Poterna przed Bramą Giżycką zyskuje odświeżony wygląd

Odtwórz Jak zdążyli Państwo pewnie zauważyć, zmienił się nieco wygląd poterny przed Bramą Giżycką. Uzupełnione zostały min. ubytki cegieł w konstrukcji poterny. Uzyskane efekty zawdzięczamy współfinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.