KUP BILET

 Zarządzenie Nr 10/2017
Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku z dnia 27.12.2017r. w sprawie opłat za usługi świadczone w GCK

Ceny biletów zwiedzania Twierdzy Boyen (ceny brutto)
Ceny biletów zwiedzania Twierdzy Boyen z podziałem na poszczególne miesiące:
1.Bilet zwykły 10 zł (od 1.04 do 30.04 oraz od 1.10 do 31.10)
2.Bilet ulgowy* 5 zł (od 1.04 do 30.04 oraz od 1.10 do 31.10)
3.Bilet zwykły 12 zł (od 1.05 do 30.09)
4.Bilet ulgowy* 7 zł (od 1.05 do 30.09)
5.Bilet dla posiadacza GKM (po okazaniu karty) 1zł (od 1.04 do 31.10)
6.Bilet grupowy ( 20 osób i więcej – obowiązuję w wysokim sezonie tj. od 1.05 do 30.09 )
5 zł*/10 zł
7.Karnet weekendowy ( obowiązuję w wysokim sezonie tj. od 1.05 do 30.09 )12 zł* / 20 zł
8.Karnet trzydniowy 17 zł * / 30 zł
9.Dzieci do 7 roku życia bezpłatnie
10.W okresie od 1.01 do 31.03 oraz od 1.11 do 31.12 wstęp na Twierdzę Boyen jest bezpłatny.
Inne usługi na terenie Twierdzy Boyen ( ceny brutto)
Cena noclegu w Hostelu pierwsza doba 25 zł , każda kolejna 20 zł
Wynajem terenu w Twierdzy Boyen – od 500 zł do 5 000 zł
Wynajem klubu WAGANT – 500 zł
Przygotowanie ogniska – 350 zł
………………………………………………………………………………………………………
* BILET ULGOWY przysługuje:
1. dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia za okazaniem legitymacji
2. emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji
3. honorowym dawcom krwi – za okazaniem legitymacji HDK i dowodu osobistego
4. posiadaczom Karty Dużej Rodziny ( po okazaniu karty)
5. osobom niepełnosprawnym za okazaniem legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.
6. opiekunom lub osobom towarzyszącym osobom niewidomym, osobom o znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz osobom niepełnosprawnym do 21. roku życia, lub w przypadku realizacji
obowiązku szkolnego, do momentu ukończenia 25 roku życia.
Opiekun osoby niepełnosprawnej musi być pełnoletni. Wyjątek stanowią przewodnicy lub
opiekunowie towarzyszący osobom niewidomym, którzy mogą mieć co najmniej 13 lat.

 

Regulamin Zwiedzania Twierdzy Boyen

– zwiedzanie Twierdzy Boyen odbywa się jedynie po wyznaczonych trasach z zachowaniem szczególnej ostrożności
– zabrania się przebywania na nie oznakowanych koronach wałów oraz innych miejscach zagrażających bezpieczeństwu
– zabrania się wchodzenia do budynków oznakowanych zakazem wstępu samodzielne zwiedzanie przez dzieci do lat 14 jest zabronione
– zwiedzanie wyłącznie pod opieką dorosłych
– zabrania się śmiecenia, malowania po murach, niszczenia budynków oraz zieleni
– zabrania się rozniecania ognia, biwakowania oraz organizowania imprez bez uprzedniego uzyskania zgody administratora obiektu
– administrator nie bierze odpowiedzialności za osoby pod wpływem alkoholu przebywające na terenie Twierdzy Boyen.

Godziny otwarcia Twierdzy Boyen:
kwiecień, październik: 9.00 – 17.00
maj, czerwiec: 9.00 – 18.00
w sezonie (lipiec, sierpień): 9.00 – 20.00
wrzesień: 9.00 – 18.00

 

listopad-marzec zwiedzanie grupowe tylko po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
87 428 83 93 lub e-mailowym piotr.wasniewski@gizycko.pl