STAJNIA Z WOZOWNIĄ

STAJNIA Z WOZOWNIĄ – parter budynku to stała ekspozycja związana przede wszystkim z przeznaczeniem i funkcją tego obiektu. Można tu zobaczyć wiele ciekawych eksponatów, których wciąż przybywa: elementy drewnianych wozów, uprzęże, siodła, myśliwski pojazd konny z dawnych Prus Wschodnich, powóz – wolant z oryginalnym XIX-wiecznym zawieszeniem z manufaktury Ignacego Schustali, szwajcarska kuchnia polowa z początku XX w., wóz wojskowy taborowy z okresu międzywojennego. W tle galeria zdjęć wykonanych jeszcze w Lötzen w 1915 r. Na piętrze budynku – ekspozycje czasowe: historyczne i sztuki.

 

 
Stajnia z Wozownią tel. 798.612.841

Stajnia z Wozownią została dofinansowana w ramach  projektu pn.  „Adaptacja obiektów w twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.