CENNIK

Zarządzenie Nr 5/2019
Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku  z dnia 20.11.2019r. w sprawie opłat za usługi świadczone w GCK


 Ceny biletów zwiedzania Twierdzy Boyen od 1 kwietnia do 31 października (ceny brutto podane w złotych)
1.Bilet zwykły 15 zł
2.Bilet ulgowy* 10 zł
 3.Bilet dla posiadacza GKM (po okazaniu karty) 1zł
4.Bilet grupowy ( 20 osób i więcej) 8 zł*/12 zł
5.Karnet trzydniowy 20 zł */ 30 zł
6.Dzieci do 7 roku życia bezpłatnie
W okresie od 1.01 do 31.03 oraz od 1.11 do 31.12 wstęp na Twierdzę Boyen jest bezpłatny.
 ………………………………………………………………………………………………………
Inne usługi na terenie Twierdzy Boyen ( ceny brutto)
UWAGA !!! W ROKU 2020 HOSTEL BĘDZIE NIECZYNNY. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
1. Opłata parkingowa wzdłuż muru przy Bramie Giżyckiej – 10 zł brutto
2. Wynajem terenu w Twierdzy Boyen – od 500 zł do 10 000 zł brutto
3. Wynajem klubu WAGANT – 500 zł brutto
4. Przygotowanie ogniska – 350 zł brutto
………………………………………………………………………………………………………
* BILET ULGOWY przysługuje:
1. dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia za okazaniem legitymacji
2. emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji
3. honorowym dawcom krwi – za okazaniem legitymacji HDK i dowodu osobistego
4. posiadaczom Karty Dużej Rodziny ( po okazaniu karty)
5. osobom niepełnosprawnym za okazaniem legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.
6. opiekunom lub osobom towarzyszącym osobom niewidomym, osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobom niepełnosprawnym do 21. roku życia, lub w przypadku realizacji obowiązku szkolnego, do momentu ukończenia 25 roku życia.

Opiekun osoby niepełnosprawnej musi być pełnoletni. Wyjątek stanowią przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący osobom niewidomym, którzy mogą mieć co najmniej 13 lat.