CENNIK

Z Zarządzenia Nr 6/2020
Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku  z dnia 14.10.2020r. w sprawie opłat za usługi świadczone w GCK


Ceny biletów zwiedzania Twierdzy Boyen od 1 kwietnia do 31 października – sezon letni (ceny brutto podane w złotych)
1. Bilet zwykły 15 zł
2. Bilet ulgowy* 10 zł
3. Bilet dla posiadacza GKM (po okazaniu karty) 1zł
4. Bilet grupowy ( 20 osób i więcej) 8 zł*/12 zł
5. Karnet trzydniowy 20 zł */ 30 zł
6. Dzieci do 7 roku życia bezpłatnie
 
Ceny biletów zwiedzania Twierdzy Boyen od 1 listopada do 31 marca – sezon zimowy (ceny brutto podane w złotych)
1. Bilet zwykły 10 zł
2. Bilet ulgowy* 8 zł
3. Bilet dla posiadacza GKM (po okazaniu karty) 1zł
4. Dzieci do 7 roku życia bezpłatnie
 ………………………………………………………………………………………………………
Inne usługi na terenie Twierdzy Boyen (ceny brutto)
UWAGA !!! W ROKU 2021 HOSTEL JEST NIECZYNNY. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
1. Opłata parkingowa wzdłuż muru przy Bramie Giżyckiej – 10 zł
2. Wynajem terenu w Twierdzy Boyen – od 500 zł do 10 000 zł
3. Wynajem klubu WAGANT – od 200 zł do 500 zł
4. Przygotowanie ogniska – od 200 zł do 350 zł
………………………………………………………………………………………………………
* BILET ULGOWY przysługuje:
1. dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia za okazaniem legitymacji
2. emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji
3. honorowym dawcom krwi – za okazaniem legitymacji HDK i dowodu osobistego
4. posiadaczom Karty Dużej Rodziny ( po okazaniu karty)
5. osobom niepełnosprawnym za okazaniem legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.
6. opiekunom lub osobom towarzyszącym osobom niewidomym, osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobom niepełnosprawnym do 21. roku życia, lub w przypadku realizacji obowiązku szkolnego, do momentu ukończenia 25 roku życia.

Opiekun osoby niepełnosprawnej musi być pełnoletni. Wyjątek stanowią przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący osobom niewidomym, którzy mogą mieć co najmniej 13 lat.