WARSZTAT ZBROJMISTRZA

WARSZTAT ZBROJMISTRZA – to min. stała ekspozycja związana z historyczną funkcją obiektu, przedstawiająca wyposażenie kuźni kowalskiej. W pozostałej części budynku prezentowane są wystawy czasowe. Na placu przed warsztatem podziwiać można 6 replik dział artyleryjskich.