Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę pawilonów handlowych na Twierdzy BoyenZaproszenie do składania ofert na dzierżawę pawilonów handlowych na Twierdzy Boyen.

Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na sezonową dzierżawę 3 pawilonów handlowych z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży alkoholu, napojów, lodów itp. na terenie Twierdzy Boyen.
Oferty należy składać w Giżyckim Centrum Kultury do dnia 21 marca do godziny 9.00.

Otwarcie ofert odbędzie się 21 marca o godz. 9:10 w Giżyckim Centrum Kultury, przy ul. Konarskiego 8, w sali Kameralnej (sala nr 1).

Szczegóły i dokumenty w zakładce ZAPYTANIA/PRZETARGI/PRACA – www.gck.gizycko.pl/zapytania-ofertowe/